رشته های دایر در دانشگاه

ردیف نام رشته
1 حسابداری
2 مدیریت دولتی
3 مدیریت بازرگانی
4 علوم ورزشی
5 مهندسی علوم دامی
6 مهندسی کامپیوتر
7 علوم و مهندسی محیط زیست
8  فقه و حقوق اسلامی
9 علوم قرآن و حدیث
10 پژوهشگری اجتماعی
11  برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
12 علم اطلاعات و دانش شناسی
13 علوم تربیتی
14 زبان و ادبیات فارسی
15 ریاضیات و کاربردها

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما