برنامه میان ترم نیمسال اول 96-95

نام دروس
استاد
تاریخ
روز و ساعت
تا صفحه
حسابداری میانه 2
نژادی
7 آذر
یکشنبه-ساعت کلاس
تا مبحث تدریس شده
اصول حسابداری 3
نژادی
6 آذر
شنبه-ساعت کلاس
تا مبحث تدریس شده
حسابداری صنعتی 1
نژادی
13 آذر
شنبه-ساعت کلاس
تا مبحث تدریس شده
اصول حسابداری 2
نژادی
14 آذر
یکشنبه-ساعت کلاس
تا مبحث تدریس شده
حسابرسی 1
چالشگری
13 آذر
شنبه-15-13
نصف کتاب
حسابرسی و حسابداری دولتی
شعبانی
4 آذر
پنجشنبه-9
فصل 2-1
حسابداری صنعتی 2
شعبانی
4 آذر
پنجشنبه-10
فصل هزینه یابی مشترک جذبی ومستقیم
مدیریت مالی 2
یزدانی
4 آذر
پنجشنبه-3-1
تمام فصول {تستی تشریحی}
حسابداری صنعتی 3
یزدانی
11 آذر
پنجشنبه-3-1
کل کتاب{تشریحی}
مباحث جاری
یزدانی
16 آذر
سه شنبه-3-1
تا مبحث تدریس شده{تستی}
حسابداری پیشرفته 2
یزدانی
18 آذر
پنجشنبه-3-1
تا مبحث تدریس شده{تستی تشریحی}
حسابداری پیشرفته 1
یزدانی
25 آذر
پنجشنبه-3-1
تا مبحث تدریس شده{تشریحی}
حسابداری مالیاتی
شکریان
3 آذر
چهارشنبه-16-14
تا فصل 11
حسابرسی 2
شکریان
3 آذر
چهارشنبه-14-11
تا فصل 9
حسابداری میانه 1
چالشگری
13 آذر
شنبه-15-13
نصف کتاب
اصول حسابداری 1
چالشگری
16 آذر
سه شنبه-10-9
نصف کتاب
زبان تخصصی 1
بابایی
9 آذر
سه شنبه-11-9
فصل3-2-1
زبان تخصصی 2
بابایی
9 آذر
سه شنبه-11-9
فصل3-2-1
زبان عمومی
دیوارگر
15 آذر
دوشنبه-12-10
فصل5-4-3-2-1
آمار و احتمالات
خدابخشی
2 آذر
سه شنبه-10:30-9
فصل 3-2-1
ریاضی
خدابخشی
2 آذر
سه شنبه-14:30-13
تا اول مشتق
اندیشه اسلامی 1
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-9
نصف کتاب
اندیشه اسلامی 2
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-10
نصف کتاب
اخلاق اسلامی
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-11
نصف کتاب
فرهنگ و تمدن اسلامی
ولیان
3 آذر
 چهارشنبه-9
نصف کتاب
آشنایی با قانون اساسی
ولیان
3 آذر
چهارشنبه-10
نصف کتاب
تفسیر موضوعی قرآن
ولیان
3 آذر
چهارشنبه-11
نصف کتاب
ادیان اسلامی
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-12
نصف کتاب
علوم قرآن
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-12
نصف کتاب
نهج البلاغه
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-12
نصف کتاب
کلیات عرفان
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-12
نصف کتاب
آشنایی با تاریخ
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-12
نصف کتاب
تاریخ تحلیلی اسلام
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-12
نصف کتاب
روانشناسی عمومی
یونسی
27 آبان
پنجشنبه-9-8
فصل 5-4-3-2-1
جامعه شناسی آموزش و پرورش
یونسی
1 آذر
دوشنبه-10-9
فصل 8-7-6-5-4-3-2-1
مبانی اصول برنامه ریزی آموزشی
یونسی
3 آذر
چهارشنبه-9-8
فصل 4-3-2-1
روانشناسی تربیتی
یونسی
6 آذر
سه شنبه-10-9
فصل 9 تا 1
اصول و مبانی آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
یونسی
8 آذر
دوشنبه-10-9
فصل 7 تا1
مدیریت عمومی
یونسی
10 آذر
چهارشنبه -10-9
فصل 10 تا 1
روانشناسی تربیتی {دکتر علی اکبر سیف}
یونسی
14 آذر
یکشنبه-10-9
فصل 8 تا 1
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
باقری
11 آذر
پنجشنبه-16-14
فصل 5-4-3-2-1
تجزیه و تحلیل طراحی سیستم
باقری
18 آذر
پنجشنبه -14-12
فصل 6-5-4-3-2-1
روانشناسی پویایی گروه
 
 
 
 
حرکات ورزشی و سرودهای خاص
مرادی
11 آذر
پنجشنبه-11
فصل 5-4-3-2-1
ادبیات کودکان و نوجوانان
مرادی
11 آذر
پنجشنبه-14
فصل 4-3-2-1
روش تدریس مهارت خواندن
مرادی
17 آذر
چهارشنبه-11
فصل 4-3-2-1
فناوری آموزشی
مرادی
17 آذر
چهارشنبه-9
فصل 4-3-2-1
روش تدریس علوم تجربی
مرادی
17 آذر
چهارشنبه-13
 
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی
مرادی
18 آذر
پنجشنبه-9
فصل 5-4-3-2-1
آیین زندگی
ولیان
26 آبان
چهارشنبه-12
نصف کتاب
فارسی عمومی
زارع
22 آذر
دوشنبه-ساعت کلاس
تا صفحه 156
شیمی عمومی
اسکندری
1 آذر
دوشنبه-ساعت کلاس
فصل 3-2-1
مبانی بیوشیمی
اسکندری
1 آذر
دوشنبه-ساعت کلاس
فصل 5-4-3-2-1
شیمی عالی
اسکندری
2 آذر
سه شنبه-ساعت کلاس
فصل 3-2-1
فیزیک 1
اسکندری
2 آذر
سه شنبه-ساعت کلاس
فصل 13-12-8-7
مدیریت تطبیقی
خلیلی
16 آذر
سه شنبه-11-9
فصل 5-4-3-2-1
تعاون
خلیلی
16 آذر
سه شنبه-11-9
فصل 5-4-3-2-1
تجارت الکترونیک 1
مومنی
24 آذر
چهارشنبه-9
فصل 3-2-1
مدیریت اسلامی 1
مومنی
24 آذر
چهارشنبه-11
فصل 5-4-3-2-1
مدیریت اسلامی پیشرفته
رضایی
3 آذر
چهارشنبه-13
نصف کتاب
تجارت بین الملل
رضایی
3 آذر
چهارشنبه-13
نصف کتاب
کلیه دروس
کاظمی
3 آذر
چهارشنبه-10
 
روابط کار در سازمان
صابری
24 آبان
دوشنبه-ساعت کلاس
نصف کتاب
مدیریت امور شهرداری ها
یوسفی
1 آذر
دوشنبه-ساعت کلاس
فصل 4-3-2-1
آمار توصیفی
خورشیدی
11آذر
پنجشنبه-ساعت کلاس
تا مبحث تدریس شده
ریاضی عمومی1
خورشیدی
18 آذر
پنجشنبه-10:30-9
تا مبحث تدریس شده
 ریاضیات گسسته
خورشیدی
11 آذر
پنجشنبه-9
فصل 4-3-2-1
آمار استنباطی
خورشیدی
18 آذر
پنجشنبه-9
فصل 4-3-2-1
آمار و کاربرد آن در مدیریت
شکوهی
18 آذر
پنجشنبه-10
فصل 10-9-8
کاربرد کامپیوتردر حسابداری مدیریت
یزدانی
26 آبان
چهارشنبه-9
کلیه دروس استاد یزدانی با فعالیت کلاسی اعمال میشود.
کلیه امتحانات میان ترم تربیت بدنی
محمودی
15 آذر
دوشنبه -10
 

 
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما