سه شنبه 27 مهر 1395 رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور واحد پل سفید
به اطلاع کلیه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور می رساند، با توجه به آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت در رشته های پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی از 26 مهر لغایت 24 آبان، کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز و واحدها در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام در دوره تکمیل ظرفیت رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور اقدام نمایند.
رشته های موجود در دانشگاه پیام نور واحد پل سفید:

17223 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید پژوهشگری اجتماعی
17224 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید تعاون ورفاه اجتماعی
20334 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید حسابداری
17225 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید زبان وادبیات فارسی
17226 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید علوم تربیتی
20336 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید علوم ورزشی
15586 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید علوم ومهندسی محیطزیست
17228 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید فقه ومبانی حقوق اسلامی
20337 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید مدیریت بازرگانی
20338 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید مدیریت دولتی
15587 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید مهندسی علوم دامی
16192 دانشگاه پیام نوراستان مازندران -واحدپل سفید مهندسی کامپیوتر
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما