آموزش
1401/8/21 شنبه
ارزشیابی اساتید
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سامانه گلستان...

.

  قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز؛
** راهنمای نحوه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سامانه آموزشی گلستان
با توجه به اهمیت موضوع و يكي از مهم ترين ملاك هاي انتخاب اساتيد براي تدريس دروس شما در نيمسال هاي آتي؛ دانشجویان گرامی لازم است از مسیر زیر نسبت به ارزشیابی اساتید خود اقدام نمایند.
🟢گلستان ⬅️ ارزشیابی⬅️ استاد⬅️ ارزشیابی

لازم به توضیح است که ارزشیابی کاملا محرمانه می باشد و تنها نظارت و ارزیابی استان به نتایج آن دسترسی خواهد داشت و نام دانشجو به هیچ شخصی نمایش داده نخواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر