اطلاعیه
1397/7/19 پنجشنبه
دریافت نرم افزارهای آموزش مجازی

.

دانشجویان عزیز می توانند از لینک زیر نرم افزارهای مورد نیاز کلاس مجازی را دریافت نمایند.
http://mz.pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/1291238/1731717/1601957/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر