اخبار
1402/5/21 شنبه
قابل توجه کلیه دانشجویانن دانشگاه پیام نور
آغاز ثبت نام و انتخاب واحد ترم اول( مهر) 1403-1402...

.

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور   
 
🔻 آغاز ثبت نام و انتخاب واحد ترم اول( مهر) 1403-1402 از تاريخ 21 لغایت 31 مرداد ماه، در سامانه گلستان به آدرس http://reg1.pnu.ac.ir/

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر