آموزش
1402/4/11 یکشنبه
تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان
تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان فقط در تاریخ 1402/04/12 ...

.

با توجه به درخواست هاي مكرر دانشجويان مبني بر تمديد مهلت انتخاب واحد ترم تابستان 1402، اين امكان فقط و فقط به مدت يك روز در روز دوشنبه مورخ 1402/04/12 از طريق سامانه گلستان امكان پذير خواهد بود

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر