آموزش
1402/5/31 سه‌شنبه
تمدید مهلت انتخاب واحد دانشگاه تا 11 شهریور 1402
انتخاب واحد دانشجویان تا 11 شهریور 1402 تمدید شد...

.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از تمدید مهلت انتخاب واحد  دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: با توجه به درخواست مکرر دانشجویان، امکان انتخاب واحد نیمسال اول 1403-1402 تا 11 شهریورماه در سامانه جامع آموزشی گلستان فراهم شد.
  دانشجویان می توانند درمهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی http://reg1.pnu.ac.ir/ از مسیر زیر
ثبت نام------> عمليات ثبت نام ------>ثبت نام اصلي
نسبت به انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.
تمدید مهلت انتخاب واحد دانشگاه تا 11 شهریور 1402
انتخاب واحد دانشجویان تا 11 شهریور 1402 تمدید شد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از تمدید مهلت انتخاب واحد  دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: با توجه به درخواست مکرر دانشجویان، امکان انتخاب واحد نیمسال اول 1403-1402 تا 11 شهریورماه در سامانه جامع آموزشی گلستان فراهم شد.
  دانشجویان می توانند درمهلت مقرر با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر زیر
ثبت نام------> عمليات ثبت نام ------>ثبت نام اصلي
نسبت به انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر