برنامه ریزی درسی
1401/8/4 چهارشنبه
مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 02-01
مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 02-01 تمدید شد...

.

به اطلاع دانشجویان عزیز نی رساند مهلت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 02-01 تا هفتم آبان ماه تمدید شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر