برنامه ریزی درسی
1401/11/13 پنجشنبه
قابل توجه کلیه دانشجویان پیام نور
تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم(بهمن) 1402-1401 ...

.

***** بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه کلیه دانشجویانی که انتخاب واحد نموده اند قادرخواهند بود از تاريخ 16 لغایت 27 بهمن ماه  نسبت به حذف و اضافه دروسي كه در ترم جاری ثبت نموده اند اقدام نمایند.
 
- بنابراین در این بازه کلیه دانشجویان می توانند نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:
 
🔹 انتخاب واحد
🔹 اضافه کردن درس و یا دروس مورد نظر
🔹 حذف نمودن درس و یا دروس مورد نظر
🔹 رفع خطاهای احتمالی
🔹 جابجایی دروس و یا گروه های درسی مورد نظر
🔹 رفع تداخل کلاسی و یا امتحانات پایان ترم

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر