دانش آموختگان
1401/8/25 چهارشنبه
دانشنامه های انباشته شده
دریافت دانشنامه های صادر و انباشته شده پل سفید و زیراب...

.

دانشجویانی که اسامی آنها در لیست زیر آمده است جهت دریافت دانشنامه خود با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت خود به واحد دانش آموختگان مراجعه نمایند.
اکسل دانشنامه های انباشته زیراب

اکسل دانشنامه های انباشته پل سفید

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر