فرهنگی و دانشجویی
1401/8/18 چهارشنبه
ششمین جشنواره کانون ها
ششمین جشنواره کانون های فرهنگی هنری رویش دانشجویان دانشگاه پیام نور...

.

ششمین جشنواره کانون های فرهنگی هنری رویش دانشجویان دانشگاه پیام نور به میزبانی دانشگاه پیام نور استان یزد برگزار می شود.
 
فایل های مربوطه:
نامه رویش
روش شرکت در جشنواره

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر